ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk

Dankbaar

IMG_6011dinsdag 12 juli 2016 22:00 ChristenUnie mogen we dankbaar zijn met de afgelopen kaderbespreking 2017.
We hebben concreet vorm kunnen geven aan het belangrijke speerpunt Duurzaamheid. Het was het goede moment. Er was geld bijgekomen door de meicirculaire. Op het VNG congres is een indrukwekkende presentatie gehouden. Er was een steeds breder draagvlak in de gemeenteraad ontstaan.
Nu is de wethouder aan zet om iets moois en goeds te doen voor onze gemeente. Niet alleen voor nu maar vooral naar de toekomst toe. Met de voorziening gaan we echt op weg naar een CO2 neutrale gemeente in 2035. lees verder

Gewoon doen !! Als mens en gemeenschap in duurzame verbinding

AlgBeschouwing2016maandag 04 juli 2016 21:32 Hierbij willen wij u informeren over de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de Algemene Beschouwingen.

Enkele kernpunten binnen onze bijdrage zijn:
Dat zijn:
1. Bodegraven-Reeuwijk door en door Groen
2. Meer geld voor duurzaamheids-ontwikkeling.
3. Energie-neutraal bouwen
4. Binnen 2 jaar maatschappelijk vastgoed op duurzaamheidsniveau 4
5. Openbare orde (zie inhoud)
6. Centrum ontwikkeling. lees verder