ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk

 1. Beediging commissieleden.jpg
  Campagnelogo ChristenUnie - RGB
  Door Webmaster op 27 november 2021 om 18:33

  Beëdiging nieuwe commissieleden

  Woensdag 24 november jl. is de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad versterkt met 2 nieuwe commissieleden. Johan Langelaar en Tom Kalkman zijn tijdens de raadsvergadering beëdigd als commissieleden.

  Lees verder
 2. Paddestoel vliegenzwam.jpg
  Fred
  Door Fred Westerink op 6 november 2021 om 13:26

  Column: Dankbaar

  De 1e woensdag van november is het dankdag voor Gewas en Arbeid. We kijken dan terug op het afgelopen seizoen en danken voor alles wat we, onverdiend, hebben ontvangen. Wij hebben tenslotte niets laten groeien en het is geen verdienste van ons wanneer we gezond zijn gebleven of hersteld zijn van een ziekte. Het is niet gek om regelmatig stil te staan bij alles wat we gekregen hebben, om onze zegeningen te tellen. Ook niet wanneer het lijkt of er niets te danken is. Maar zorgen hebben ook geleerd dankbaar te zijn voor het kleine, een rondje in het park bijvoorbeeld.

  Lees verder
 3. Stemmen.jpeg
  Door Bestuur op 30 september 2021 om 20:43

  SAMEN RECHT DOEN

  Je inzetten voor Bodegraven-Reeuwijk? Wordt kandidaat raadslid ChristenUnie

  Lees verder
 4. Zorg aandacht voor elkaar 1.jpg
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 juli 2021 om 19:53

  Kadernota 2022

  Er ligt een moeilijk jaar achter ons. In meerdere opzichten. Voor de gemeente en de inwoners. De impact van Corona is groot en de gevolgen mentaal, fysiek en financieel zijn nog niet volledig zichtbaar. Het is goed te constateren dat het college van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke ondersteuning en de gemeenteraad zo goed en zo kwaad als het ging, door zijn gegaan en verantwoordelijkheid hebben genomen. Dank daarvoor. Nu de samenleving steeds meer open gaat, hopen we dat we geleerd hebben van deze crisis, dat de bezinning die het ons gebracht heeft, niet ineens over boord wordt gegooid. Dat we inzien dat de consequenties van ons menselijk handelen o.a. qua milieuvervuiling zo zichtbaar werden m.n. tijdens de eerste lockdown. Daar waar de mens/toerist weg bleef, werd smerig water weer helder, verschenen weer insecten en vogels die verdwenen waren, loste smog op enz. Maar ook in sociaal opzicht, het omzien naar elkaar, laten we het alstublieft vasthouden en eenzaamheid onder jongeren en ouderen blijven(d) tegengaan.

  Lees verder
 5. Flevoland windmolen.jpg
  Fred
  Door Fred Westerink op 30 juni 2021 om 19:44

  Column: Voor nu en later!!

  Dit is belangrijk wanneer wij denken aan klimaatneutraal, milieu, duurzame energie enz. Nu in de gemeenteraad de RES 1.0 is vastgesteld, na een lange periode van voorlopige besluiten, onderzoeken en vooral ook burgerparticipatie moeten we bedenken waarvoor we dit doen. Dit is ook kernachtig door onze fractievoorzitter aangehaald tijdens de raadsvergadering. We doen dit vooral voor de geslachten na ons. Voor, als we die mogen hebben, onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen er niet op aangesproken worden dat we niets hebben gedaan. Wij mogen de aarde bewerken als een rentmeester en dat is een zeer verantwoordelijke taak.

  Lees verder

  Labels: ,