ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk

 1. Stemmen.jpeg
  Door Bestuur op 30 september 2021 om 20:43

  SAMEN RECHT DOEN

  Je inzetten voor Bodegraven-Reeuwijk? Wordt kandidaat raadslid ChristenUnie

  Lees verder
 2. Zorg aandacht voor elkaar 1.jpg
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 juli 2021 om 19:53

  Kadernota 2022

  Er ligt een moeilijk jaar achter ons. In meerdere opzichten. Voor de gemeente en de inwoners. De impact van Corona is groot en de gevolgen mentaal, fysiek en financieel zijn nog niet volledig zichtbaar. Het is goed te constateren dat het college van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke ondersteuning en de gemeenteraad zo goed en zo kwaad als het ging, door zijn gegaan en verantwoordelijkheid hebben genomen. Dank daarvoor. Nu de samenleving steeds meer open gaat, hopen we dat we geleerd hebben van deze crisis, dat de bezinning die het ons gebracht heeft, niet ineens over boord wordt gegooid. Dat we inzien dat de consequenties van ons menselijk handelen o.a. qua milieuvervuiling zo zichtbaar werden m.n. tijdens de eerste lockdown. Daar waar de mens/toerist weg bleef, werd smerig water weer helder, verschenen weer insecten en vogels die verdwenen waren, loste smog op enz. Maar ook in sociaal opzicht, het omzien naar elkaar, laten we het alstublieft vasthouden en eenzaamheid onder jongeren en ouderen blijven(d) tegengaan.

  Lees verder
 3. Flevoland windmolen.jpg
  Fred
  Door Fred Westerink op 30 juni 2021 om 19:44

  Column: Voor nu en later!!

  Dit is belangrijk wanneer wij denken aan klimaatneutraal, milieu, duurzame energie enz. Nu in de gemeenteraad de RES 1.0 is vastgesteld, na een lange periode van voorlopige besluiten, onderzoeken en vooral ook burgerparticipatie moeten we bedenken waarvoor we dit doen. Dit is ook kernachtig door onze fractievoorzitter aangehaald tijdens de raadsvergadering. We doen dit vooral voor de geslachten na ons. Voor, als we die mogen hebben, onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen er niet op aangesproken worden dat we niets hebben gedaan. Wij mogen de aarde bewerken als een rentmeester en dat is een zeer verantwoordelijke taak.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. Zonnepanelen op dak.jpg
  Campagnelogo ChristenUnie - RGB
  Door Webmaster op 28 juni 2021 om 17:00

  Regionale energiestrategie

  Tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2021 werd de regionale energiestrategie besproken. Lees snel verder voor de bijlage van de ChristenUnie-fractie tijdens deze vergadering.

  Lees verder
 5. Zorg voor de schepping.jpg
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 19 december 2020 om 11:30

  Column: Het vergeten kind

  Jaren geleden las ik het boek “Niemandsland” van Guurtje Leguijt. Een op waarheid gebaseerde roman waarin op aangrijpende en confronterende wijze wordt beschreven hoe een tiener in aanraking komt met Jeugdzorg, van hot naar her wordt geplaatst, zich nergens thuis voelt, totdat er iemand in zijn leven komt die onvoorwaardelijk van hem houdt.

  Lees verder