VAROS, initiatief van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk gelanceerd

Varos 2018
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 28 februari 2018 om 20:14

VAROS, initiatief van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk gelanceerd

Op initiatief van de lokale ChristenUnie is er deze week in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een uniek concept gelanceerd: VAROS, wat staat voor Vrijwilligers Advies Relaties Onder Spanning. Al diverse keren, maar m.n. tijdens de commissievergadering Samenleving van 23 maart 2017 vroeg Els Oliwkiewicz-Borsboom, commissielid namens de ChristenUnie, opnieuw aandacht voor het schrikbarend hoge percentage van 41% van de casussen bij jeugdzaken die bij het Sociaal Team in Bodegraven-Reeuwijk in behandeling waren m.b.t. (v)echtscheidingen.
De verantwoordelijk wethouder dhr. Martien Kromwijk nam de oproep om daar iets aan te doen serieus en wilde graag met de fractie in gesprek. Op 26 juni 2017 vond de eerste brainstormsessie plaats met het Sociaal Team en de door de ChristenUnie gevraagde deskundigen van Driestar Educatief. Doel: een platform oprichten waar stellen met relaties onder spanning (we wilden de term (v)echtscheidingen vermijden) op een laagdrempelige manier terecht kunnen om hulp te vragen als er spanningen/problemen zijn of dreigen te ontstaan.

VAROS wil een baken zijn, helemaal aan de voorkant van het proces. Bij het zoeken naar een passend logo kwamen we op Pharos (vuurtoren, vormt een baken bij het uitzetten van de juiste koers). (zie bijgevoegde foto)
Verbinders/ambassadeurs uit de samenleving (vanuit alle geledingen van de samenleving zoals sportclubs, scholen, kerken, huisartsen e.d.) kunnen mensen wijzen op VAROS. Er staat nooit zomaar iemand onverwacht op de stoep, zorgvuldigheid is belangrijk! Inwoners (ook kinderen) kunnen via mail, telefoon, WhatsApp contact opnemen met VAROS. Een medewerker van het Sociaal Team zoekt een passende vrijwilliger, die we “bakenist” hebben genoemd. Een bakenist is iemand die naast je staat, mee denkt, de scherpe kanten van de spanning herkent en erkent en helpt bij het aanpakken van de situatie. We willen zo een stuk handelingsverlegenheid wegnemen.
Zowel de ambassadeurs als de bakenisten krijgen een passende training aangeboden via Driestar Educatief.
Van belang is dat VAROS geen moreel oordeel velt en ook nimmer partij zal kiezen. VAROS gaat nadrukkelijk niet op de stoel van de professionele hulpverlening zitten. Er zal altijd doorverwezen worden als de problematiek te groot/heftig wordt. Het accent van VAROS ligt echt op preventie en vroeghulp met als doel het aantal (v)echtscheidingen terug te dringen en daarmee ook het aantal jongeren dat daardoor in de problemen komt.

Zie ook het artikel in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Deel dit bericht

Labels: , ,