Ontwikkelingsplannen Elfhoeven - raadsvergadering 29 mei

28-IMG_5301
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 6 juni 2019 om 17:00

Ontwikkelingsplannen Elfhoeven - raadsvergadering 29 mei

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei is gediscussieerd over de ontwikkelingsplannen voor Elfhoeven. Dit is de bijdrage van de ChristenUnie fractie:

Aan het begin van  de beantwoording door de wethouder tijdens de commissie vergadering van vorige week toen hij de 2 scenario’s met betrekking tot de toen voorliggende kaders schetste, dacht ik: “ja, daar kunnen we wat mee”. Of we houden het zoals het is, óf we gaan voor de kaders, het is aan de raad. Tijd voor een discussie was er vorige week niet, wel zijn er opvallende uitspraken gedaan: “de situatie vraagt om 1c” , “we willen iets moois neerzetten” en “horeca van deze omvang, daar hoort 1c bij”.

En, meest verrassend: de wethouder die zegt “Ach eigenlijk komt 1c met beperkingen in de praktijk overeen met 1b”. Dat roept bij ons de vraag op: waarom houden we het dan niet bij 1b? Hebben we er nog wel grip op als er besloten wordt tot 1c? Onze grootste weerstand tegen 1c is dat het uitgebreidere mogelijkheden toestaat zoals een restaurant met bezorg- en/of afhaalservice met alle gevolgen van dien en ja, ondanks de beperkingen, stemmen we daar dan mee in, want in het raadsbesluit staat als kader toch echt op p2 onder kopje uitgangspunten/kaders: “horeca categorie 1c toestaan”. Ik kom daar zo nog op terug.

Het is goed om even pas op de plaats te maken en terug te gaan naar het doel en de strekking van het bestemmingsplan uit 2015, vastgesteld voor max 10 jaar: “behoud en bescherming van het plassengebied” met ruimte voor kleinschalige horecavoorzieningen. (p27). Een te hoge recreatiedruk beschadigt de natuur en het landschap en daarom zijn er onder voorwaarden slechts beperkte bouwmogelijkheden. (p29). De wethouder vond het hele proces tot nu toe een “luisteroefening” en ook het woord “kakafonie” viel. Ja, we hebben er met z’n allen al veel woorden aan gegeven, maar er is er 1 die ik nog te weinig heb gehoord en dat is de stem van de prachtige natuur op de deze buitengewoon kwetsbare plek. Als de plannen doorgaan, dan wordt het een hoop auto’s langs de plassen én de vaart en de lucht zal er ook niet schoner op worden, m.n. voor de omwonenden. Op piekmomenten uitlaatgassen van de auto’s die langzaam rijden om een parkeerplek te vinden. En nog een rondje, want er gaat misschien toch net iemand weg. En dan het bord met “parkeerplaats vol”? Dat ziet er toch niet uit op dat idyllische plekje vooraan? Het neigt naar stadse allures, willen we dat in Reeuwijk?

De 3 raadsbesluiten:
Raadsbesluit kader 1: 8 vrijstaande woningen

Zoals eerder aangegeven levert het een kwalitatief beter en rustiger beeld op. Er wordt rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied, zo is er in het beeldkwaliteitsplan veel groen ingetekend, belangrijk en goed inkaderen! Kunnen we steunen. (op pagina 29 van het bestemmingsplan 2015, zie in het raadsinformatiesysteem de vergadering van 24 juni 2015 lijkt daar wel wat ruimte te zitten)

Raadsbesluit kader 2,3,4,6,7:

Wordt al ingewikkelder, kader 2 de horecacategorie, het zal u niet verrassen, onze fractie houdt vast aan 1b en ik verwijs daarmee naar onze eerdere bijdragen. Aanvullend hierop: de stoelendans: het is een hellend vlak:  uit het verslag met belanghebbenden blijkt dat er eerst sprake was van 120 stoelen, nu 160, en de wethouder liet zelfs het getal 190 vallen, én nog 160 stoelen buiten, mét een terrasverwarming zijn dat het hele jaar minstens 320 plekken . Om welke hoeveelheid gaat het nu echt? ? Het gaat om handhaving, hoe gaat u dat doen?  Het is allemaal te onduidelijk: bezoekers/zitplaatsen/statafels/banken etc. De voorbeelden waarin maximering in horecagelegenheden is geregeld, moeten goed gelezen en geïnterpreteerd worden en vragen juridisch inzicht. De uitspraken bij  genoemde casussen zijn voor ons helemaal niet zo helder omdat er sprake is van een andere rechtsvraag. (achtergrondinfo, noem ik niet: het gaat of over bewoners of over vrijstelling over een beperkt plan /meer tijd nodig om dat verder uit te zoeken) Wat het college voorstelt, is ophogen naar 1c met bepaalde voorwaarden (zitplaatsen), die voorwaarden zijn in strijd met het bp, als dat sneuvelt in de rechtszaal, dan zitten we vast aan 1c zónder voorwaarden  want dat is het vastgestelde kader zoals ik aan het begin al aangaf.  En wat te doen bij eventuele verkoop? En àls het allemaal zou kunnen, blijft voor ons de vraag, willen we het ook?

Kader 3 aanlegsteiger en 4  bedrijfswoning kunnen we wel volgen, kader 6 verkeer niet, want dat is  gelieerd aan wat er uiteindelijk komt en de kaders zijn naar 1c toe geschreven. Redenen, al eerder genoemd: onvoldoende rekening gehouden met de shifts en daardoor de  pieken in verkeersbewegingen, hoe denkt het college de 1000 verkeersbewegingen te handhaven, de parkeeroverlast ter plekke en in de omliggende straten etc.

Kader 7 Participatie: actief informeren is niet hetzelfde als belanghebbenden meenemen in de ontwikkelingen. Kader 2 (horecacategorie) en 6 (verkeer) zijn voor ons in dit raadsbesluit het meest vergaand en kunnen wij niet steunen.

Raadsbesluit kader 5 botenlift:

Al eerder genoemd: knelpunten: parkeren auto’s met trailers, blokkades op het fietspad en wandelpad. Aan de kant van de plas? Verkeersdruk neemt nog meer toe. Waar blijven de auto’s/trailers? Keermogelijkheid? Lus, mogelijk? Waarom de nadruk op particulier gebruik? Zijn er niet genoeg plekken waar de boten te water kunnen worden gelaten? Kortom: nog te veel onduidelijkheid. En daarom stemmen we tegen dit onderdeel van het raadsbesluit.

Deel dit bericht

Labels: ,