Blogs per auteur - pagina 3

 1. Campagnelogo ChristenUnie - RGB
  Door Webmaster op 29 april 2020

  Unaniem aangenomen: CU initiatiefvoorstel wijkgericht werken

  In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft de fractie een initiatiefvoorstel ingediend om door middel van een pilot wijkgericht werken in het jeugdbeleid te komen tot 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het initiatiefvoorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In 4 maanden tijd is de tandem Sociaal Domein tot dit initiatiefvoorstel gekomen. Lees verder voor onze volledige bijdrage bij de presentatie van het initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad op 22 april jl.

  Lees verder
 2. GemeentehuisBodegraven
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 4 december 2019

  Feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten

  Op woensdag 27 november vergaderde de gemeenteraad over het feitenrelaas. Een vraag waar we als fractie, deelnemend aan de coalitie, enorm mee geworsteld hebben. Wat is in deze nu verstandig en rechtvaardig? Wij hechten waarde aan de door het college uitgesproken excuses maar concluderen tevens dat er na die tijd, in de genoemde communicatie, de beeldvorming en de bedrijfsvoering (juridische in plaats van menselijke insteek) , de afhandeling van de WOB verzoeken, het werken aan herstel van vertrouwen ons inziens nog niet afdoende stappen zijn gezet.

  Lees verder voor onze volledige bijdrage.

  Lees verder
 3. 08-IMG_5265
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 juli 2019

  Kadernota 2020-2023: ”Fight, flight, freeze”

  26 juni jl. waren de Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2020. In deze blog leest de bijdrage van de ChristenUnie.

  De voorliggende kadernota draagt de titel “Herstel in gevaar”.

  Al een paar dagen speelde dat woord “gevaar” door mijn hoofd, op zoek naar een passende titel voor mijn bijdrage. En ineens, onder de douche, pats daar had ik hem, Fight, flight, freeze. Als er gevaar dreigt zijn er immers deze 3 mogelijke reacties: vechten, vluchten, bevriezen.  En laten deze 3 woorden nu ook van toepassing zijn op de kadernota. Het college vertoont in haar reactie op het naderend financiële onheil vooral vlucht- en bevriezingsgedrag: het onderdeel gemeentelijke verantwoordelijkheid is minimaal ingevuld, de keuzes die gemaakt worden zijn boekhoudkundige maatregelen. Bovendien zijn een aantal grote posten nog niet verwerkt (het streekmuseum, de turnhal, het 3e hockeyveld, De Brug en de kosten voor participatie m.b.t. de omgevingsvisie).

  Lees verder
 4. 28-IMG_5301
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 6 juni 2019

  Ontwikkelingsplannen Elfhoeven - raadsvergadering 29 mei

  Tijdens de raadsvergadering van 29 mei is gediscussieerd over de ontwikkelingsplannen voor Elfhoeven. Dit is de bijdrage van de ChristenUnie fractie:

  Aan het begin van  de beantwoording door de wethouder tijdens de commissie vergadering van vorige week toen hij de 2 scenario’s met betrekking tot de toen voorliggende kaders schetste, dacht ik: “ja, daar kunnen we wat mee”. Of we houden het zoals het is, óf we gaan voor de kaders, het is aan de raad. Tijd voor een discussie was er vorige week niet, wel zijn er opvallende uitspraken gedaan: “de situatie vraagt om 1c” , “we willen iets moois neerzetten” en “horeca van deze omvang, daar hoort 1c bij”.

  Lees verder
 5. Fred
  Door Fred Westerink op 13 mei 2019

  Vertrouwen

  Op het moment dat ik herinnerd werd dat ik deze column moest schrijven was ik net in België om met mijn 12 jarige zoon een unieke ervaring te beleven door als vader en zoon te gaan survivallen. Een unieke ervaring omdat het bij ons niet zo vaak voorkomt dat je zo intensief met elkaar bezig bent. Zowel fysiek als in gesprek. Gesprekken om elkaar beter te leren kennen op verschillende gebieden en een (nog) hechtere band te krijgen met je zoon.
  Het thema was vertrouwen. Wij moesten onze zoons vertrouwen of, anders gezegd, anders vasthouden.

  Lees verder

  Labels: