Kandidaten gezocht

Kandidaat raadsleden gezocht

Het bestuur van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk is op zoek naar kandidaat raadsleden en commissieleden[i]. Mensen die er interesse in hebben om (op termijn) raadslid of commissielid voor de ChristenUnie in Bodegraven-Reeuwijk te worden.

Profiel

Een kandidaat voor de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk is iemand die zich in denken en doen, laat inspireren door het christelijk geloof. Een vertegenwoordiger van de ChristenUnie staat voor zijn of haar overtuiging en persoonlijk geloof en weet deze overtuiging te vertalen naar politiek handelen. De kandidaten wonen in Bodegraven-Reeuwijk en zijn in staat snel thuis te raken in de lokale politiek. Ze zijn verbinder, zijn in staat de grote lijn te zien en hebben een duidelijke visie voor de dorpen, gebouwd op een persoonlijke overtuiging. Ze herkennen zich in het gedachtegoed van de ChristenUnie en zijn lid van de ChristenUnie of bereid dat te worden.

Taken

Een raadslid functioneert in een complexe omgeving. Allerlei belangen moeten worden afgewogen in een omgeving waar tal van mensen hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Een raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in de gemeenteraad:

 1. Inwoners vertegenwoordigen;
 2. Kaders stellen voor het college;
 3. Controleren of gebeurt wat is afgesproken.

Uiteraard is het toekomstige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk het uitgangspunt voor de inzet op deze drie terreinen.

Enkele taken zijn:

 • Het neerzetten van een consistente en constructieve politieke lijn in debatten, in politieke besluiten en in het gesprek met onze inwoners
 • Het zich samen met de fractie bezinnen op de vertaling van de christelijke levensovertuiging naar de politiek en dit omzetten in proactief handelen in het maatschappelijke en politieke debat
 • Het spreken op bijeenkomsten en het generen van aandacht voor de boodschap van de lokale fractie
 • Het uitvoeren van het politieke vakwerk bestaande uit het schrijven van moties, optreden in raadsvergaderingen, vergaderen met (en voorzitten van) raadscommissies
 • Het voortdurend in contact staan en ondernemen van actie met lokale verenigingen, stichtingen, kerken en organisaties

Competenties

Een raadslid beschikt over verschillende competenties. Enkele daarvan zijn:

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Onderhandelen en overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Onafhankelijkheid en standvastigheid
 • Netwerken, samenwerken en communicatie

Proces

Het bestuur van ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk heeft een selectiecommissie benoemd, die het gesprek met kandidaten zal aangaan. De selectiecommissie adviseert over de volgorde van plaatsing op de lijst voor de verkiezingen. Uiteindelijk besluit de algemene ledenvergadering van ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk over de kandidatenlijst.[i] Een commissielid ondersteunt de fractie en wordt formeel geïnstalleerd. Een commissielid mag spreken in  een commissie maar heeft geen stemrecht en besteedt doorgaans minder tijd aan het raadswerk dan een raadslid.