Kandidatenlijst 2018

 • Mijn naam is Kees Oskam, geboren en getogen in Driebruggen. Samen met Enna mijn vrouw,  zijn we rijk gezegend  met  4 kinderen , 4 schoonkinderen en 10 kleinkinderen.
  De afgelopen 5 jaar heb ik samen met raadsfractie en steun van Enna,  u mogen dienen als lokale  Christen Unie wethouder. Voor mij is  :  “Samen leven” een werkwoord .

  Mijn keuze voor de ChristenUnie is
  Dat wij in ons dagelijkse leven, vorm en inhoud willen geven aan de levenslessen en leefregels vanuit de Bijbel. Kort gezegd “bid en werk”. 
  Het naar elkaar omzien, opkomen voor hen waar het leven even tegenzit, luisteren naar elkaar, samen onze dorpen leefbaar houden. Een  vrije zondag om ruimte te maken en  aandacht te kunnen hebben voor elkaar. Dat noemen we ook wel, sturen op geluk .Inzetten op duurzaamheid zodat de jeugd de rekening later niet  gepresenteerd krijgt. Maar ook zorgdragen voor de kwaliteit van onze leefomgeving.
  Goed rentmeesterschap heeft ook een  zakelijke kant . De financiën moeten op orde zijn. Dus doorgaan met de afbouw van een te grote schulden last. Maar niet stuk bezuinigen en investeren als dit meerwaarde heeft.   De belastingopbrengst moet in verhouding  zijn met de kwaliteit welke wordt gewenst en geleverd.
  Met u willen we samen ons geloof en visie een stem geven, doet u mee ?

 • Ik ben Matthijs Kortleven en met Ineke, mijn vrouw, wonen wij sinds augustus 2016 met heel veel plezier in Reeuwijk. We hebben drie kinderen. Inge getrouwd met Wiljan. Samen hebben zij 4 kinderen, Juliette, Suze, Eva en Niek. Jelle is getrouwd met Nienke. Christel woont samen met Suzanne.
  Ik ben in deeltijd werkzaam bij de overheid in het crisismanagement. En ik heb een bureau voor coaching, training en mediation. Voetballen doe ik vanaf het moment dat ik kon lopen. Verder doe ik graag een duurloop van 10 of 15 kilometer of een halve marathon. En samen bergwandelen is onze passie. Afgelopen jaar hebben we de Kilimanjaro beklommen. 

  Waarom ChristenUnie
  Vanaf 2002 heb ik, met onderbreking van een jaar, in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn de ChristenUnie vertegenwoordigd. Eerst als raadslid en de laatste 6 ½ jaar als fractievoorzitter. De ChristenUnie is voor mij de partij die haar uitgangspunten baseert op wat de Bijbel ons leert. En dat ook in de politiek door te geven. Door vol te gaan voor het behoud van de natuur! Door in te zetten op duurzaamheid!! Door het ‘rentmeesterschap’ handen en voeten te geven. Wat voor mij ook inhoudt verdraagzaam te zijn en respectvol met elkaar om te gaan. En ook een praktisch iets als de financiën op orde!  Kortom, samen te staan voor de opdracht in Bodegraven-Reeuwijk!!
 • Mijn naam is Els Oliwkiewicz-Borsboom. Ik ben 47 jaar, getrouwd met Rafal (46) en moeder van Marie-Louise (17) en Raymond (15). Ik werk al bijna 25 jaar op het Driestar College in Lekkerkerk als docente Frans en ben daarnaast ook vertrouwenspersoon voor leerlingen en collega’s.
  Waarom ChristenUnie
  Sinds 2011 zit ik namens de ChristenUnie in de commissie Samenleving. De ChristenUnie is al jaren mijn partij met zowel landelijk, provinciaal als lokaal enthousiaste, inspirerende gewone mensen die oog en oor hebben voor mensen die (extra) hulp of zorg nodig hebben. Ik vind het belangrijk om vanuit mijn christen-zijn ook van betekenis te kunnen zijn voor mijn naaste, zowel op school als in de politiek. Leidend voor mij zijn daarbij de woorden uit de Bijbel: “wees eerlijk, rechtvaardig en trouw” (n.a.v. Micha 6:8). Binnen het Sociaal Domein moeten (financieel) moeilijke keuzes gemaakt worden, ook daar neemt de ChristenUnie haar verantwoordelijkheid.
  Na 7 jaar “proefdraaien” in de commissie ben ik er klaar voor om ook als raadslid mijn steentje aan de lokale samenleving bij te dragen. Mag ik op uw stem rekenen?
 • Ik ben Mark Koudijzer 63 jaar. Getrouwd met Adrie en we hebben 5 getrouwde kinderen. In april a.s.  hopen we ons zevende kleinkind te mogen ontvangen. Ruim 30 jaar werkzaam geweest in de bankensector en vervolgens 10 jaar op een accountantsbureau. Gedurende 7 jaar raadslid van de ChristenUnie en sinds begin dit jaar fractievoorzitter. Daarvoor heb ik gedurende enkele jaren zitting gehad in de schaduwfractie waarvan de laatste jaren als voorzitter.

  Waarom ChristenUnie

  Ik stem ChristenUnie omdat ik het belangrijk vind dat er in de gemeenteraad een christelijk geluid gehoord en gezien moet worden. Principiële woorden in het belang van jong en oud. De opzet en inhoud die in de afgelopen jaren gemerkt kon worden moet doorgaan. Zeker ook qua duurzaamheid en gelijke rechten voor alle burgers.

 • Wie ben ik
  John Jacobs, 49 jaar, getrouwd met Marleen en wij hebben drie kinderen. Mijn vak is medisch wetenschapper en werk in de IT. Voor de ChristenUnie ben ik commissielid. Ik studeerde theologie en ben diaken onderwijs in de Morgenstond Bodegraven en onder andere actief in interkerkelijke MANna ontmoetingen.
  Waarom kies ik voor de ChristenUnie?
  Geloven in wat je doet en doen waarin je gelooft. In de politiek worden keuzes gemaakt voor, door en over mensen. De ChristenUnie maakt die keuzes vanuit haar geloof: ieder mens telt, het belang van relaties, gezondheid, eerlijkheid, duurzaamheid. Keuzes gebaseerd op liefde voor God en medemens. Belangen kunnen tegenstrijdig zijn, en wijsheid en integriteit zijn noodzakelijk. In de ChristenUnie leerde ik als eerste te luisteren naar alle belanghebbenden en die belangen af te wegen tegen het algemene belang. Als ik gekozen word voor de ChristenUnie ga ik daar mijn best voor doen. U mag kiezen: Lijst 5, positie 5.
 • Ik ben Fred Westerink, 46 jaar en getrouwd met Anneke. Samen met onze 2 jongens wonen wij in Waarder. Ik werk in het st. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein als specialist bedrijfsinformatie. Wij zijn lid van de Hersteld Hervormde kerk in Driebruggen. Naast het werk mag ik al een tijdje meedraaien in het bestuur van de ChristenUnie en in de commissie Ruimte mag ik, samen met John Jacobs, namens de ChristenUnie het woord voeren.


  Waarom kies ik voor de ChristenUnie?
  Ik vind het mooi om mee te kunnen denken over zaken die de hele gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangaan. Hierbij kijk ik nu vooral naar de commissie Ruimte waarvan ik al ruim 4 jaar deel uit mag maken. Belangrijk punt hierbij is hoe we omgaan met de schepping. We hebben de opdracht gekregen om de aarde te beheren. Wanneer ik dan naar de ChristenUnie kijk zie ik een partij die wil werken vanuit het geloof. Vanuit deze basis proberen we het werk te doen. Een punt als duurzaamheid, hoe gaan we om met de schepping, is dan erg belangrijk. Ook het uitgangspunt dat iedereen waardevol is, spreekt mij erg aan. Ik wil mij in de volgende periode, samen met de hele fractie, graag weer inzetten voor de ChristenUnie. Stem daarom Lijst 5.

 • Ik ben Ralph Segers en ben inderdaad het broertje van Gert-Jan.  Maar ben vooral de man van Eveline en vader van 4 gave zonen. Ben 45 jaar en in het dagelijks leven eigenaar van een investeringsmaatschappij die actief is in het vastgoed en ook participeert in diverse duurzame bedrijven.  Daarnaast aantal bestuurs- en vrijwilligerstaken in de politiek, sportclubs, kerk en goede doelen organisaties. Voor de ChristenUnie ben ik fractielid, commissielid Samenleving en campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

  Waarom ChristenUnie?  

  CU is voor mij een goede middenpartij die midden in de samenleving staat. Vanuit mijn geloof en opvoeding ben ik opgegroeid om vooral goed te doen aan mensen die het moeilijk hebben en de CU sluit hier het beste op aan.  Investeren in een hoopvolle toekomst voor bijvoorbeeld kinderen, gezinnen, ouderen, maar ook in onderwijs, zorg en een duurzame toekomst door schone energievoorziening.

  Voor de gemeente Bodegraven-Reuwijk wil ik me sterk maken dat iedereen meetelt en zo mijn geloof een stem te geven.  Daarom ChristenUnie.  Lijst 5, plaats 7. 

 • Mijn naam is Robin Borg en ik ben getrouwd met Annerieke. Wij hebben 2 kinderen, Thijs en Tim en we wonen in Reeuwijk-Brug. Ik ben als docent belastingrecht in deeltijd werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
  Waarom ChristenUnie?
  De afgelopen 3 jaren ben ik als penningmeester betrokken geweest bij het burgerinitiatief om zwembad de Fuut in Reeuwijk te behouden. De gemeente had het voornemen om het zwembad te sluiten. Ik heb toen ingezien dat burgers meer betrokken moeten zijn bij de plaatselijke politiek. Daarbij heb ik de keuze gemaakt voor de ChristenUnie omdat dit een partij is die besluiten neemt op basis van Bijbelse normen en waarden. Daarnaast zijn behoud van de natuur en bevordering van de sport en zwemmen speerpunten van de CU die voor mij belangrijk zijn.
 • Mijn naam is Iris van Tilburg en ik ben 22 jaar. Ik woon met veel plezier in Bodegraven. Doordeweeks reis ik vaak naar Utrecht, daar studeer ik Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht.
  Waarom ChristenUnie?
  De ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk zet zich in voor een duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, dat vind ik ontzettend belangrijk.  De CU heeft een sociaal verkiezingsprogramma, waarbij goed bestuur, zorg voor elkaar en zorg voor de natuur belangrijke thema’s zijn. Binnen de ChristenUnie wordt hier vanuit Bijbelse waarden invulling aan gegeven, ook in Bodegraven-Reeuwijk. 
 • Mijn naam is Corstiaan van Pelt, Ik ben 45 jaar en ben inmiddels al weer 10 jaar met mijn gezin woonachtig in Reeuwijk Brug.
  Sinds 2002 ben ik werkzaam in de wereld van persoonlijk financieel advies en beoefen vanaf 2013 mijn onderneming De Financieel Raadgever. Hierin voorzie ik mijn klanten van onafhankelijk advies in hypotheken en aanverwante zaken; ook wel financiële planning wordt genoemd. Daarnaast ben ik parttime als freelance adviseur verbonden aan Dukaat Financiële Diensten in Gouda.

  Waarom de ChristenUnie
  De ChristenUnie geeft gehoor aan wat de lokale samenleving nodig heeft aan respectvol samen leven. Iedereen is in feite een minderheid en dient vanuit dat perspectief het belang van elkaar!
  De inspiratie hiervoor ontleen ik vanuit christelijke waarden en normen. We leven niet voor onszelf, maar voor God èn voor onze naaste, u en jij. Dus wat zwak is, wordt nooit vertrapt, maar krijgt aandacht en hoop op een betere toekomst. De inwoners van Bodegraven, Reeuwijk, Waarder en Driebruggen verdienen een menselijke beleidsvoering. Want door te geven ontvang je, en dat geldt zeker ook in de politiek!
  Corstiaan van Pelt, nummer 10 van de kieslijst.

Kandidatenlijst 2018-2022


1 Kees Oskam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRIEBRUGGEN
2 Matthijs Kortleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK
3 Els Oliwkiewicz-Borsboom . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
4 Mark Koudijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK
5 John Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
6 Fred Westerink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARDER
7 Ralph Segers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
8 Robin Borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REEUWIJK
9 Iris van Tilburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
10 Corstiaan van Pelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REEUWIJK
11 Ellen Blankenstein-Prins . . . . . . . . . . . . . . .REEUWIJK
12 Matthijs Vet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
13 Ronald Schilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEn
14 Rob Sangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
15 Jelle Zijlstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARDER
16 Jacob van Bodegraven . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK
17 Wendy Schmal-Verstoep . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
18 Jaap de Jong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DRIEBRUGGEN
19 Gerrit-Wim van Veelen . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
20 Remmert Kerst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK
21 Ineke Bezemer-van Bergeijk . . . . . . . . . . . .REEUWIJK
22 Hendrik Kattenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
23 Jan Peek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REEUWIJK
24 Francien Segers-Schaddelee . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
25 Wim van Winden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK
26 Gert van Barneveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
27 Peter van den Dool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
28 Arend Jan Smits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
29 Heleen Feenstra-Bouma . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
30 Dirk van Meijeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BODEGRAVEN
31 Wilma Kalkman-Zegveld . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
32 Arie de Graaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK
33 Dick van Holst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BODEGRAVEN
34 Leen Kaptein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REEUWIJK