Speerpunten 2018-2022

Schone lucht

IMG_2253 God zegende de mensen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag”(Genesis 1:29a)

God heeft ons de zorg voor elkaar en zorg voor de schepping toevertrouwd. Luchtvervuiling is een grote milieu uitdaging die ook direct invloed heeft op de gezondheid van mensen. De huidige luchtvervuiling kost de gemiddelde Nederlander 1 jaar van zijn leven, in de Randstad zal dit zeker niet minder zijn. lees verder

Investeren in gezinnen

Gezin aan keukentafel met huiswerk Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij (Marcus 10:14)

God heeft de mens geschapen in relatie tot elkaar om elkaar te dienen met gaven die God ons geeft. Dit gaat verder dan een vangnet zijn voor de ontspoorde gevallen. Veel mensen willen wel het beste voor hun kinderen, maar ze weten niet hoe of het lukt ze niet altijd om dit daadwerkelijk te geven.
De afgelopen periode heeft de ChristenUnie fractie samen met de wethouder van het sociale domein het initiatief genomen tot voorbereidende plannen om te investeren in gezinnen. lees verder

Eerlijke groei

1-IMG_2271 Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (Jeremia 29:7).

Bodegraven-Reeuwijk groeit en bloeit door economische activiteit en dat is goed. Toch is economie niet het enige principe dat we moeten nastreven. We moeten eerlijke handel drijven, eerlijk omgaan met de schepping. De ChristenUnie is er trots op dat we een Fair Trade gemeente naar de economie naar buiten zijn en wil ook naar binnen meer van de principes van eerlijke handel. lees verder

Duurzaam leven

06-IMG_5257 Heb uw naaste lief als uzelf (Mattheüs 22:40)

Onze gezondheid en die van onze medemensen is belangrijk. Dat vraagt om gezond omgaan met ons lichaam en voldoende beweging. Elke dag een half uur bewegen door te wandelen of te fietsen is een zeer belangrijke keuze voor de gezondheid. Dat geldt voor alle leeftijden. Recreatieve sport is een belangrijke vorm van beweging. De ChristenUnie heeft in de harmonisatie van de subsidies voor sportverenigingen in de gemeente gesteund. Het is belangrijk dat alle verenigingen eerlijk en goed ondersteund worden voor recreatieve sporten en zwemmen. Dit zijn plekken waar jong en oud moeten kunnen bewegen. lees verder

Elk mens telt

Moeder met gehandicapt kind.jpg Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuiver godsdienst: weduwe en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven (Jakobus 1:27).
God leert ons dat elk mens waardevol en elk mens even kostbaar is en dat wij moeten zorgen voor de zwakkeren. In onze samenleving geldt vaak het economische principe, waarin niet ieder mens op zijn/haar waarde wordt geschat. De ChristenUnie maakt zich sterk voor de zwakkeren in de samenleving. lees verder