Lokale afdeling

Ontstaansgeschiedenis

De kiesvereniging Bodegraven-Reeuwijk is op 18 mei 2010 tot stand gekomen door de fusie van de afzonderlijke verenigingen van Bodegraven en Reeuwijk. Aanleiding vormde de fusie tussen de burgerlijke gemeenten Bodegraven en Reeuwijk.
De ChristenUnie Bodegraven ontstond op 16 november 2000 uit een fusie van de voormalige partijen RPF en GPV. De gemeente Reeuwijk kende alleen een RPF kiesvereniging.

Uitgangspositie

De ChristenUnie is in Bodegraven op 16 november 2000 van start gegaan door een fusie van de voormalige partijen RPF en GPV. De vereniging onderschrijft de Uniefundering waarin erkent wordt dat Gods heerschappij over het staatkundig leven realiteit is en dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving.

Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

De vereniging stelt zich ten doel Gods goede bedoelingen met mensen te vertalen in concreet politiek handelen en doen dat in de overtuiging zoals deze is beschreven in de Unieverklaring van de ChristenUnie. Deze verklaring kunt u hier lezen.

Bestuur

De vereniging kent een enthousiast en vooruitstrevend bestuur. Zij vergadert regelmatig om aan de vereniging meer vorm en inhoud te geven en de fractie tot een steun te zijn.

Vertegenwoordiging

De vereniging kent in Bodegraven-Reeuwijk een vertegenwoordiging als ChristenUnie-fractie, binnen de gemeenteraad is er een goede samenwerking en regelmatige afstemming met de fractie van de SGP. 

Christelijk sociaal

De ChristenUnie staat een politiek voor welke dienstbaar is aan de samenleving en waarin de christelijke uitgangspunten doorklinken.
Een politiek van delen i.p.v. hebben. Niet menselijk vernuft of eigen belang centraal, maar met de ander willen omgaan zoals God dat ten voorbeeld stelt in Zijn Woord, de Bijbel.
De ChristenUnie steekt de handen uit de mouwen en heeft oog voor duurzame relaties, duurzaamheid in de samenleving, duurzaamheid vanuit de scheppingsgedachte.

In dit totaal ziet de ChristenUnie het gezin als hoeksteen en uitgangspunt voor samenlevingsopbouw.