Fractie

 • Kees Oskam
  Wethouder
  Onderwerpen:
  Sociaal domein, WMO, Mantelzorg en ouderen
  Inrichting en onderhoud openbare ruimte
  Vastgoed
  Doelgroepenvervoer
  Dorps-en wijkgericht werken
  Dorps- en Wijkwethouder
  Sluipwijk en Waarder
  Nevenfuncties
  DGA Wiericke Beheer Driebruggen
  Ambtshalve:
  Penningmeester DB en AB Groenalliantie
  Lid gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen van de Groenalliantie
  Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cyclus
  Lid Adviesorgaan Afvalbeleid Cyclus
  Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer Midden Holland
  Lid Werkgroep Verkeerszaken
  Lid Bestuurlijk Overleg Samenwerken in de Waterketen
  Lid Stuurgroep Regionale Energie Transitie
 • Matthijs Kortleven

  Raadslid & Fractievoorzitter

 • Els Oliwkiewicz-Borsboom

  Raadslid

 • Fred Westerink

  Commissielid Ruimte

 • Iris van Tilburg

  Fractie ondersteuning