Fractie

 • Kees Oskam: Wethouder
  Onderwerpen:
  Sociaal domein, WMO, Mantelzorg en ouderen
  Inrichting en onderhoud openbare ruimte
  Vastgoed
  Doelgroepenvervoer
  Dorps-en wijkgericht werken
  Dorps- en Wijkwethouder
  Sluipwijk en Waarder
  Nevenfuncties
  DGA Wiericke Beheer Driebruggen
  Ambtshalve:
  Penningmeester DB en AB Groenalliantie
  Lid gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen van de Groenalliantie
  Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cyclus
  Lid Adviesorgaan Afvalbeleid Cyclus
  Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer Midden Holland
  Lid Werkgroep Verkeerszaken
  Lid Bestuurlijk Overleg Samenwerken in de Waterketen
  Lid Stuurgroep Regionale Energie Transitie
 • Matthijs Kortleven: Raadslid

  Fractievoorzitter

 • Els Oliwkiewicz-Borsboom: Raadslid

 • Fred Westerink: Commissielid Ruimte

 • Robin Borg: Commissielid Bestuur & Financien

 • Iris van Tilburg: Fractie assistent

Actief, Open en Toegankelijk.
Als fractie willen wij ons actief inzetten voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wij willen een open en toegankelijke fractie zijn en daarvoor zullen wij werkbezoeken gaan houden om actuele thema's helder voor ogen te krijgen. Verder betekend dit dat wij open staan voor uw vragen en mogelijk ook zorgen wanneer het gaat om thema's die in de gemeente spelen. Wanneer u vragen heeft kunt u ons mailen op de onderstaande mailadressen.

Op onze fractievergaderingen willen wij graag tijd voor u maken om uw vragen en standpunten aan ons te vertellen. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook bereid om naar u toe te komen om ter plaatse de situatie te bekijken.
Het is niet zo dat wij alleen kijken naar de punten van de komende gemeenteraadsvergadering en/of commissievergaderingen. Wij willen graag pro-actief betrokken zijn en zullen indien nodig ook actief de punten aandragen voor de vergadering.

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de fractie, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.