Fractie

Hierbij willen wij u voorstellen aan onze fractie in Bodegraven-Reeuwijk:

          

 Kees Oskam

Wethouder

Grondzaken
Wonen - woningbouw
Verkeer en Vervoer
Inrichting en onderhoud
                   openbare ruimte  
Vastgoed
Duurzaamheid

Mark Koudijzer

Fractievoorzitter

Commissie:
Bestuur & Financien

Voorzitter commissie
Samenleving

 Els Oliwkiewicz-Borsboom

Commissie:
Samenleving

 Fred Westerink

Commissie:
Ruimte

 Ralph Segers

Commissie:
Samenleving

John Jacobs

Commissie:
Ruimte

Matthijs Vet

Fractie ondersteuning
Perspectief

Actief, Open en Toegankelijk.

Als fractie willen wij ons actief inzetten voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wij willen een open en toegankelijke fractie zijn en daarvoor zullen wij werkbezoeken gaan houden om actuele thema's helder voor ogen te krijgen. Verder betekend dit dat wij open staan voor uw vragen en mogelijk ook zorgen wanneer het gaat om thema's die in de gemeente spelen. Wanneer u vragen heeft kunt u ons mailen op de onderstaande mailadressen. 

Op onze fractievergaderingen willen wij graag tijd voor u maken om uw vragen en standpunten aan ons te vertellen. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook bereid om naar u toe te komen om ter plaatse de situatie te bekijken.

Het is niet zo dat wij alleen kijken naar de punten van de komende gemeenteraadsvergadering en/of commissievergaderingen. Wij willen graag pro-actief betrokken zijn en zullen indien nodig ook actief de punten aandragen voor de vergadering.

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de fractie, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.