Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samen recht doen. Dat is waar de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma 2022 voor gaat. Waar wij in geloven voor Bodegraven-Reeuwijk, met al haar dorpen en wijken. We onderstrepen hiermee dat niemand het alleen hoeft te doen. Concreet betekent dit dat we ons onder meer inzetten voor een ‘loket voor oplossingen’ in de Huizen van Alles. Voor een lokale economie waarin iedereen de kans
krijgt om mee te doen. En we zetten in op het versterken van de natuur, gezonder leven en wonen.

Deze verkiezingen gaanzoals u ziet - over mensen. Over u, jou en mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Bodegraven-Reeuwijk. In dit programma maken wij graag onze plannen en ideeën voor de komende jaren bekend.

Graag spreek ik op deze plaats mijn dank uit aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van ons mooie verkiezingsprogramma

CU - ondertekening Els