Samen leven, een programma voor 2018-2022

IMG_4393-001
Campagnelogo ChristenUnie - RGB
Door Webmaster op 30 januari 2018 om 16:48

Samen leven, een programma voor 2018-2022

Verkiezingen gaan over mensen. Ze gaan over u en ons. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven in een gemeenschap waarin iedereen meetelt, omdat iedereen gehoord moet worden.

Wij, de fractie van de ChristenUnie in Bodegraven-Reeuwijk, geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Om samen zinvol te leven, in vrijheid en veiligheid. De ChristenUnie staat daarom voor vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen daar waar je leeft.

Wij staan voor een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We staan voor een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Tijdens een speciale ledenvergadering in De Ark in Bodegraven is het programma voor de komende periode gepresenteerd aan de leden.

Met de opdracht vanuit Jeremia 29:7 "Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei" wil de ChristenUnie ook in de volgende periode meedoen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als thema in het verkiezingsprogramma is gekozen voor "Samen leven", we vinden het belangrijk dat iedereen meetelt. We moeten investering in de toekomst. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouderen. De ChristenUnie zet zich in voor behoud van de natuur en een duurzame economie. Daarbij willen wij zorgen dat de financiele positie van de gemeente versterkt wordt.

Attachments

Deel dit bericht

Labels: