Verkiezingsbattle 2018 Reeuwijk Brug

Campagne De Brug
Campagnelogo ChristenUnie - RGB
Door Webmaster op 10 februari 2018 om 21:43

Verkiezingsbattle 2018 Reeuwijk Brug

Aftrappend met een elevator pitch begon het verkiezingsbattle in Reeuwijk-Brug op 8 februari jl. In gezelschap van 7 andere vertegenwoordigers van partijen stond ook Kees Oskam, onze lijsttrekker, namens de ChristenUnie zijn mannetje. 

In 2 minuten moesten zij de speerpunten voor de komende 4 jaar neerzetten voor het aanwezige publiek, wat voor een groot gedeelte bestond uit achterban van de aanwezige politieke partijen. 

Kees Oskam ging vooral in op de preventie bij gezingsproblemen maar ook de sport werd genoemd als een belangrijk onderwerp.

Na de pitch was het tijd voor de debatten. Kees Oskam ging in debat met Lisbeth Hartog van de PvdA over de stelling: "Reeuwijk verdient een gezamenlijk project voor jong en oud".

Kees ging in op het feit dat de ChristenUnie wil investeren in gezinnen. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenoemen met de daaraan gekoppelde problematiek. Concreet vragen wij om preventief echtscheidingsbeleid, laagdrempelige ouderschapscursussen en extra inzet rond initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen.

Verder bracht hij het belang van sport en bewegen naar voren. Het is juist belangrijk dat de sport bereikbaar blijft, ook voor mensen met een laag inkomen, die daardoor andere prioriteiten hebben. 

Verder staat het verduurzamen van de gemeente hoog op de agenda. Zonnepanelen worden effectiever en goedkoper en ook wind kan een belangrijke bijdrage leveren. Om doelstellingen te halen is het belangrijk dat dit een gezamenlijk project is van zowel gemeente als inwoners. Daarom zal er met de inwoners in gesprek worden gegaan hoe de ambities van de gemeente gehaald kunnen worden.

Tijdens het debat met Lisbeth over de genoemde stelling en naar aanleiding van de opmerking uit de zaal dat er er bijna geen starterswoningen worden gebouwd gaf Kees Oskam aan dat wij als ChristenUnie inzetten op de afgesproken 20 procent sociale woningbouw. Daarnaast willen wij een toekomstgericht woningbeleid waardoor de woningmarkt gestimuleert wordt zodat ook de starters een steuntje in de rug krijgen.

Deel dit bericht

Labels: , , , ,