Werkbezoek Weideveld Commissie Ruimte

Wijdeveld excursie
Fred
Door Fred Westerink op 13 oktober 2018 om 14:16

Werkbezoek Weideveld Commissie Ruimte

Waar draait het om in de politiek? Volgens ons om het vertegenwoordigen van de bewoners van onze mooie kernen. Dat dit ook begrepen is blijkt uit het feit dat er nu regelmatig werkbezoeken worden gepland in plaats van het, ook noodzakelijke, uitdiepen van bestemmingsplannen etc.
Als commissie ruimte zijn wij op 26 september te gast geweest in de wijk Weideveld. Hier kregen wij een rondleiding vanuit het wijkteam. Zij lieten ons zien wat er gebeurt met de groene wijk.
Weideveld is opgezet met veel bebouwing waardoor het gemeentelijke groen niet geplaatst kon worden. Als compensatie is o.a. de eis gesteld dat de bewoners een groene afscheiding zouden plaatsen en onderhouden. Op het niet nakomen van deze verplichting staan hoge boetes. Tijdens onze rondgang hebben wij veel gezien maar vooral veel wat afwijkt van de bedoeling van de wijk. Schuren die op de grens staan terwijl er een afstand moet zijn om het groen te laten groeien zijn duidelijke gevallen maar wat moet je met afscheidingen die wel iets groens hebben maar toch niet voldoen.

Ons probleem hierbij is, het probleem wordt niet kleiner maar groter. Steeds meer huizen voldoen niet aan de eisen en het moet geen doel zijn om een deurwaarder door de wijk te sturen met het verzoek, wilt u hier 10.000,-- aftikken?
Voor het college is het nu de vraag hoe te handhaven en hoe kunnen we de handhaving betalen. Als commissie hebben wij van de wethouder de toezegging dat wij op korte termijn een uitwerking krijgen waarover wij, tijdens een vergadering van de commissie, uitvoerig in gesprek kunnen gaan.
Dat wij in de praktijk ook kunnen leren van keuzes uit het verleden blijkt uit de casus “warmte- koude opslag” in de wijk. Door een bewoner werd ons uit de doeken gedaan waar zij mee te maken hebben gekregen. Allereerst is de gemeente in zee gegaan met een betrouwbare energiepartner. Door bedrijfsmatige beslissingen is deze portefeuille echter doorverkocht aan een andere partij die het weer heeft doorverkocht. Op dit moment zitten de bewoners in de problemen door het niet nakomen van verplichtingen. Hoewel de gemeente eigenlijk geen partij is in deze zaak hebben we van de wethouder gehoord dat hij al contact heeft gehad met zijn collega in een andere gemeente die het zelfde probleem heeft. Rechtzaken helpen niet bij deze partij en het vervelende van deze situatie is dat de bewoners verplicht zijn om hun temperatuur te laten regelen via het centrale systeem. Een nieuw systeem aanleggen is eigenlijk geen optie omdat de kosten daarvoor veel te hoog zijn.
De noodkreet van de bewoners, “Gemeente help ons want wij lopen steeds met onze neus tegen een muur”, Is gelukkig opgepakt en we hopen dat wij in de komende maanden hierover kunnen horen dat de bewoners niet meer in de kou staan wat betreft de leverancier.
Wat heb ik hierover geleerd? De praktijk is vaak anders dan wij in de commissie en raad bedoelen. Doel van ons is nu stimuleren dat Weideveld een mooie groene wijk wordt / is waar de bewoners niet in de kou staan. Ook weten we nu dat je legostenen kunt gebruiken om de bewoners en bezoekers duidelijk te maken dat je niet op de stoep mag parkeren.

Deel dit bericht

Labels: ,