Motie lokaal preventieakkoord

Voetballende kinderen
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 21 december 2018 om 22:00

Motie lokaal preventieakkoord

Bij de behandeling van de begroting 2019 hebben we de motie aangekondigd, daar werd door de wethouder positief op gereageerd. Eind november is het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gepresenteerd. Op 4 december jl. werd er bij de bijeenkomst “Kom in beweging” door de gespreksleider een vraag gesteld aan de wethouder over het Nationaal Preventieakkoord (en overigens ook het nationaal sportakkoord) en daar werd door de wethouder ook positief op gereageerd.

Er gebeurt op dit gebied al een en ander in Bodegraven-Reeuwijk, 4 december was daar een mooi voorbeeld van, diverse sportclubs en maatschappelijke organisaties letterlijk in beweging, maar ook boeiende workshops. Dhr. Kempeneers heeft er een treffende column over geschreven. Het doel van het NPA is een gezonder Nederland en het doel van het lokale preventieakkoord dan natuurlijk een gezonder Bodegraven-Reeuwijk. De aanpak op de 3 thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik zijn gekozen omdat daar winst te boeken is bij het terugdringen van gezondheidsverlies, gezondheidsverschillen (tussen verschillende bevolkingsgroepen bijv. mensen met een praktische opleiding of laag inkomen zijn in onze samenleving veel slechter af als het om gezondheid gaat dan mensen met een theoretische opleiding of een hoog inkomen) en het beperken van maatschappelijke schade.

Naar de mening van de CU is gezondheid van invloed op schoolprestaties, arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Bovendien houden we hierdoor de toekomstige zorgkosten lager. De voorliggende motie moet vooral gezien worden als een positieve stimulans, een steuntje in de rug voor het college, om aan te sluiten op al bestaande samenwerkingsafspraken op het terrein van gezondheid en zorg vanuit reeds lopende programma’s.

Attachments

Deel dit bericht