Berichten geschreven door Els Oliwkiewicz-Borsboom

 1. Zorg aandacht voor elkaar 1.jpg
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 juli 2021

  Kadernota 2022

  Er ligt een moeilijk jaar achter ons. In meerdere opzichten. Voor de gemeente en de inwoners. De impact van Corona is groot en de gevolgen mentaal, fysiek en financieel zijn nog niet volledig zichtbaar. Het is goed te constateren dat het college van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke ondersteuning en de gemeenteraad zo goed en zo kwaad als het ging, door zijn gegaan en verantwoordelijkheid hebben genomen. Dank daarvoor. Nu de samenleving steeds meer open gaat, hopen we dat we geleerd hebben van deze crisis, dat de bezinning die het ons gebracht heeft, niet ineens over boord wordt gegooid. Dat we inzien dat de consequenties van ons menselijk handelen o.a. qua milieuvervuiling zo zichtbaar werden m.n. tijdens de eerste lockdown. Daar waar de mens/toerist weg bleef, werd smerig water weer helder, verschenen weer insecten en vogels die verdwenen waren, loste smog op enz. Maar ook in sociaal opzicht, het omzien naar elkaar, laten we het alstublieft vasthouden en eenzaamheid onder jongeren en ouderen blijven(d) tegengaan.

  Lees verder
 2. Zorg voor de schepping.jpg
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 19 december 2020

  Column: Het vergeten kind

  Jaren geleden las ik het boek “Niemandsland” van Guurtje Leguijt. Een op waarheid gebaseerde roman waarin op aangrijpende en confronterende wijze wordt beschreven hoe een tiener in aanraking komt met Jeugdzorg, van hot naar her wordt geplaatst, zich nergens thuis voelt, totdat er iemand in zijn leven komt die onvoorwaardelijk van hem houdt.

  Lees verder
 3. Portemonnee

  Algemene beschouwingen: Alle hens aan denk

  Op 1 juli vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in lange tijd niet-digitaal. Het thema: algemene beschouwingen op de kadernota. Deze kadernota vormt de start van een begrotingsjaar, daarmee stelt de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting. Lees verder onze gehele bijdrage tijdens deze vergadering.

  Lees verder
 4. Marathon, hardlopers.jpg
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 1 juli 2020

  Column: Toekomstperspectief

  Weet u nog, die onheilspellende boodschap in de toespraak van premier Rutte half maart? Het gebrek aan perspectief, geen einddatum weten wanneer alles weer “normaal” zou zijn, maakte velen somber en zelfs depressief. Het vertrouwde viel weg en het was voor velen een hele toer om daarin een weg te vinden.

  Lees verder
 5. GemeentehuisBodegraven
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 4 december 2019

  Feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten

  Op woensdag 27 november vergaderde de gemeenteraad over het feitenrelaas. Een vraag waar we als fractie, deelnemend aan de coalitie, enorm mee geworsteld hebben. Wat is in deze nu verstandig en rechtvaardig? Wij hechten waarde aan de door het college uitgesproken excuses maar concluderen tevens dat er na die tijd, in de genoemde communicatie, de beeldvorming en de bedrijfsvoering (juridische in plaats van menselijke insteek) , de afhandeling van de WOB verzoeken, het werken aan herstel van vertrouwen ons inziens nog niet afdoende stappen zijn gezet.

  Lees verder voor onze volledige bijdrage.

  Lees verder