Berichten geschreven door Els Oliwkiewicz-Borsboom

 1. 28-IMG_5301
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 6 juni 2019

  Ontwikkelingsplannen Elfhoeven - raadsvergadering 29 mei

  Tijdens de raadsvergadering van 29 mei is gediscussieerd over de ontwikkelingsplannen voor Elfhoeven. Dit is de bijdrage van de ChristenUnie fractie:

  Aan het begin van  de beantwoording door de wethouder tijdens de commissie vergadering van vorige week toen hij de 2 scenario’s met betrekking tot de toen voorliggende kaders schetste, dacht ik: “ja, daar kunnen we wat mee”. Of we houden het zoals het is, óf we gaan voor de kaders, het is aan de raad. Tijd voor een discussie was er vorige week niet, wel zijn er opvallende uitspraken gedaan: “de situatie vraagt om 1c” , “we willen iets moois neerzetten” en “horeca van deze omvang, daar hoort 1c bij”.

  Lees verder
 2. GemeentehuisBodegraven
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 april 2019

  Huisvesting arbeidsmigranten – raadsvergadering 27 maart

  Op 14 november jl. heeft onze fractie aangegeven te betreuren niet scherp genoeg geweest te zijn in het destijds gelopen proces en dat een herhaling van het verloop van dat proces niet meer mag voorkomen. Dat was voor ons ook de reden om op 15 februari schriftelijke vragen te stellen over de voortgang van het proces arbeidsmigranten, want het bleef vanuit het college al 3 maanden oorverdovend stil. Binnen een week werd er door het college een procesvoorstel gelanceerd wat bij onze fractie meteen de alarmbellen deed rinkelen.

  Lees verder
 3. Wonen
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 14 maart 2019

  Valse (her)start?

  Op 27 maart a.s. staat het procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten op de raadsagenda. Dat heeft sinds de publicatie van het stuk (opnieuw) voor veel ophef en onrust gezorgd. Hoe kan het dat als het woord arbeidsmigranten valt, half Bodegraven-Reeuwijk op stelten staat? Het venijn zit hem mijns inziens niet in de staart, maar in de kop van het stuk. Voorafgegaan door een bulldozer met informatie (grotendeels al bekend), voorzien van 40 voetnoten, beslaat het procesvoorstel slechts 1 pagina.

  Lees verder
 4. Gemeenteraad
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 5 februari 2019

  Bijdrage motie inclusieve samenleving

  In de raadsvergadering van 30 januari jl. werd de Motie Inclusieve Samenleving besproken. Dit was onze bijdage:

  Allereerst dank aan de indieners van de motie dat ze deze ruim van tevoren hebben verspreid zodat er ook aan alle fracties ruimte is geboden om vooraf te reageren en eventuele aanpassingen door te geven. De ChristenUnie wil zich inzetten voor een open samenleving met ruimte voor veelkleurigheid en verschil en pleit voor degelijk antidiscriminatiebeleid, toegespitst op de lokale situatie en dat voldoende vindbare ondersteuning biedt aan slachtoffers van discriminatie.

  Lees verder
 5. Voetballende kinderen
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 21 december 2018

  Motie lokaal preventieakkoord

  Bij de behandeling van de begroting 2019 hebben we de motie aangekondigd, daar werd door de wethouder positief op gereageerd. Eind november is het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gepresenteerd. Op 4 december jl. werd er bij de bijeenkomst “Kom in beweging” door de gespreksleider een vraag gesteld aan de wethouder over het Nationaal Preventieakkoord (en overigens ook het nationaal sportakkoord) en daar werd door de wethouder ook positief op gereageerd.

  Lees verder