Uitgediept - Regionale Energiestrategie

Zonnepanelen
Fred
Door Fred Westerink op 5 november 2020 om 19:57

Uitgediept - Regionale Energiestrategie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij in Nederland niet langer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen en van import? We willen over naar groene energie, heel Nederland werkt daar aan mee.

De landelijke overheid heeft richtlijnen gegeven over de hoeveelheid energie die opgewekt moet worden. Om aan deze hoeveelheid te komen is het land opgedeeld in regio’s die elk gezamenlijk een aanpak bepalen om de energietransitie in de regio vorm te geven. In het begin van het jaar hebben we een concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken waarin de plannen wat betreft energietransitie worden vastgelegd.

Hierin zijn verschillende richtingen aangeboden door de stuurgroep die in de commissies is besproken. Enkele punten die wij, als ChristenUnie-fractie, hebben ingebracht zijn:

  • Op dit moment wordt er alleen maar gekeken naar de A12 en N11 als locaties om windmolens neer te zetten. Probleem hierin is dat de provincie nog geen akkoord heeft gegeven voor windmolens in het groene hart.
  • Daarnaast zijn wij van mening dat er ook breder gekeken moet worden, ook langs treinrails en langs de Lek.
  • Verder hebben wij aandacht gevraagd voor de daken waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. We weten dat de particuliere woningen niet meetellen in de berekening maar wij hebben in onze regio ook zeer veel agrarische bedrijven waar evt. zonnepanelen gelegd zouden kunnen worden.
  • Verder zijn wij van mening dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de opwekking van de duurzame energie. Hiervan heb ik in mijn column al een ballonnetje over opgelaten. Doel is dat er in coöperatief verband zelfs al met kleine bedragen meegedaan kan worden met het aanleggen van zonnepanelen of een windmolen, wanneer die er zou moeten komen.

Hoever zijn we nu met de RES? Op dit moment zijn we akkoord gegaan met de concept RES. Dit is een voorstel wat door de regio is samengesteld waarin uitgangspunten staan hoe wij in de toekomst met de opwekking bezig willen gaan. Het belangrijkste is dat er nu gerekend kan gaan worden met de keuzes die voorgesteld zijn. Wanneer deze keuzes zijn doorgerekend gaan we nog een keer als gemeentes en regio kijken wat de keuzes precies betekenen. Hoe onze opmerkingen zijn meegenomen en of we ons kunnen vinden in de keuze zoals deze door de regio is verwoord. Het is de bedoeling dat er voor de komende zomervakantie een eerste officiële versie wordt ingediend. Natuurlijk staat het proces dan niet stil. Er is nadrukkelijk aangegeven dat we op de hoogte moeten blijven van nieuwe ontwikkelingen. Wat betekent het wanneer we wel duurzame waterstofgas door onze gasleidingen kunnen laten stromen? Wat gaat er gebeuren met energieopwekking op de snelwegen? Veel van deze zaken kunnen wij nu nog niet bedenken. Het traject tot 2050, maar ook verder, is een traject van heroverwegen, nieuwe energiewegen inslaan en daarbij ook zorgdragen voor ons landschap. We moeten realistisch zijn; niet alles wat we willen kan, maar ook niet alles wat technisch kan willen we. We staan achter de noodzaak van groene energie maar het moet niet ten koste gaan van al ons groen.

Deel dit bericht

Labels: ,