Regionale energiestrategie

Zonnepanelen op dak.jpg
Campagnelogo ChristenUnie - RGB
Door Webmaster op 28 juni 2021 om 17:00

Regionale energiestrategie

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2021 werd de regionale energiestrategie besproken. Lees snel verder voor de bijlage van de ChristenUnie-fractie tijdens deze vergadering.

Bijdrage regionale energiestrategie (RES) dd. 23 juni 2021:

Voorzitter,

Vanavond wordt van de raad gevraagd het vaststellen van de RES 1.0 als strategische verkenning. Deze RES dient als basis voor verdere uitwerking van de RES 2.0 elke 2 jaar staat de RES op het programma en kan de RES worden herzien.

Samen met betrokken overheden en maatschappelijke partners is deze strategische verkenning tot stand gekomen. Een intensief participatie traject maakt onderdeel uit van het totstandkomen van deze strategische verkenning.

En voorzitter, als we de besluitvorming van de raad van Bodegraven-Reeuwijk ernaast leggen dan past deze verkenning ons als een jas.

In 2014 heeft deze raad een motie aangenomen om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. In het raadsprogramma 2018 – 2022 is deze ambitie ook opgenomen. En in volgorde zoals in deze strategische verkenning is opgenomen. Eerst zon en als dat niet toereikend blijkt te zijn wind. Dit college heeft zoek locaties, waar in het raadsprogramma over gesproken wordt, al verbreed naar zoekgebieden. Daar is nog niets over beslist. Op deze manier wordt wel voorkomen dat de provincie voor ons bepaalt waar eventueel windturbines geplaatst gaan worden.

Hier sluit ook de motie van het CDA m.b.t. de volgorde mooi op aan. Eerst alle mogelijkheden benutten en als laatste, als het echt noodzakelijk is wind. Daar is de ChristenUnie blij mee. Ook wij zijn geen voorstander van overal windturbines. Dat was bij het vaststellen van het raadsprogramma 2018 – 2022 ook voor ons een lastig punt. De doorslag heeft gegeven voorzitter dat wij een wereld hebben door te geven. Een wereld voor onze kinderen en kleinkinderen waar we trots op mogen zijn. Een wereld waarin geleefd kan worden en waar van de natuur genoten kan worden. Wij hebben 5 kleinkinderen en ik moet er niet aan denken dat er ook maar 1 bij zou zijn die zal zeggen, opa, wat voor wereld draag je nu aan ons over?! Wat een zootje en omdat jij de aarde verpest hebt moeten wij er maar wat van zien te maken?!

Daarom, als er al een voorbehoud bij deze strategische verkenning is, het past in de ambities die deze raad in het raadsprogramma 2018 – 2022 heeft vastgelegd en waar een handtekening onder gezet is. Daar mogen wij elkaar ook aan houden!

Dan de moties: De ChristenUnie dient 2 moties in met de PvdA en GroenLinks en D66.

Deel dit bericht

Labels: ,