Winkeltijdenverordening

1-IMG_2271
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 1 oktober 2018 om 20:00

Winkeltijdenverordening

In de raadsvergadering van 16 mei jl. heb ik als eerste reactie op het raadsprogramma over het onderwerp zondagsopenstelling het volgende gezegd: ”Deelnemen aan de coalitiebesprekingen betekent ook geven en nemen. Voor onze fractie is dat o.a. op het gebied van de zondagsopenstelling. De wijze waarop we die discussie hebben gevoerd, en uiteindelijk tot de voorliggende tekst zijn gekomen is daarvan een voorbeeld”.

Ik wil graag een toelichting geven op het standpunt van de fractie van de ChristenUnie. De ChristenUnie hecht zeer aan de zondag als rustdag, vanuit de overtuiging dat dit gebod van God van waarde is voor de hele samenleving. Als gemeenschappelijke rustdag heeft de zondag de samenleving veel goeds gebracht. Juist in een tijd van toenemende tijdsdruk, is een vast moment van rust waardevol. U kent de schrikbarende toename van het aantal werkenden, maar tegenwoordig ook studenten en scholieren die uitvallen door burn-out klachten e.d. Uit onderzoek blijkt dat (*zie o.a. www.ggznieuws.nl:)  driekwart van de jongeren last heeft van stress en burn-out klachten.Voor christenen heeft de zondag extra waarde als dag om God te eren, een dag voor rust en bezinning.

Als fractie van de CU zijn we blij dat het onderwerp zondagsopenstelling in het raadsprogramma is opgenomen. Het resultaat wat voorligt, is een compromis. En dat doet pijn omdat we uitbreiding van de zondagsopenstelling niet hebben kunnen tegenhouden. We zijn wel van mening dat we op 4 onderdelen totale openstelling hebben weten te beperken: de uitbreiding is alleen toegestaan voor de periferie en niet voor alle winkelgebieden in de gehele gemeente, ten tweede zijn de openingstijden beperkt van 12.00 tot 17.00 uur i.p.v. 09.00 tot 21.00 uur. Ten derde zijn er afspraken gemaakt met betrokken ondernemers (zoals Goedhart motoren) om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken, en als vierde is opgenomen dat een verruiming van de zondagsopenstelling in geen geval mag leiden tot een verplicht gestelde opening. Overigens is ook opgenomen in het raadsprogramma dat er is afgesproken dat evenementen op zondag tijdens kerkdiensten niet rond de Dorpskerk worden gehouden.

Dan kom je met de coalitiepartners tot een akkoord, en zelfs een raadprogramma, waar je je verantwoordelijkheid voor neemt. Ook voor die onderdelen waar je tot een compromis bent gekomen. Wij vinden het als fractie van de CU belangrijk om een betrouwbare coalitie en gesprekspartner te zijn.

Wat het amendement van de PvdA, D66 en BBR betreft, de voorgestelde wijzigingen in het raadsvoorstel leiden tot volledige openstelling op zondagen en ik heb in mijn bijdrage al toegelicht dat onze partij daarin niet mee kan gaan. Wij steunen het amendement niet.

 

Deel dit bericht

Labels: , ,