Berichten over raadsvergadering

 1. GemeentehuisBodegraven
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 4 december 2019

  Feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten

  Op woensdag 27 november vergaderde de gemeenteraad over het feitenrelaas. Een vraag waar we als fractie, deelnemend aan de coalitie, enorm mee geworsteld hebben. Wat is in deze nu verstandig en rechtvaardig? Wij hechten waarde aan de door het college uitgesproken excuses maar concluderen tevens dat er na die tijd, in de genoemde communicatie, de beeldvorming en de bedrijfsvoering (juridische in plaats van menselijke insteek) , de afhandeling van de WOB verzoeken, het werken aan herstel van vertrouwen ons inziens nog niet afdoende stappen zijn gezet.

  Lees verder voor onze volledige bijdrage.

  Lees verder
 2. 08-IMG_5265
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 juli 2019

  Kadernota 2020-2023: ”Fight, flight, freeze”

  26 juni jl. waren de Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2020. In deze blog leest de bijdrage van de ChristenUnie.

  De voorliggende kadernota draagt de titel “Herstel in gevaar”.

  Al een paar dagen speelde dat woord “gevaar” door mijn hoofd, op zoek naar een passende titel voor mijn bijdrage. En ineens, onder de douche, pats daar had ik hem, Fight, flight, freeze. Als er gevaar dreigt zijn er immers deze 3 mogelijke reacties: vechten, vluchten, bevriezen.  En laten deze 3 woorden nu ook van toepassing zijn op de kadernota. Het college vertoont in haar reactie op het naderend financiële onheil vooral vlucht- en bevriezingsgedrag: het onderdeel gemeentelijke verantwoordelijkheid is minimaal ingevuld, de keuzes die gemaakt worden zijn boekhoudkundige maatregelen. Bovendien zijn een aantal grote posten nog niet verwerkt (het streekmuseum, de turnhal, het 3e hockeyveld, De Brug en de kosten voor participatie m.b.t. de omgevingsvisie).

  Lees verder
 3. 28-IMG_5301
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 6 juni 2019

  Ontwikkelingsplannen Elfhoeven - raadsvergadering 29 mei

  Tijdens de raadsvergadering van 29 mei is gediscussieerd over de ontwikkelingsplannen voor Elfhoeven. Dit is de bijdrage van de ChristenUnie fractie:

  Aan het begin van  de beantwoording door de wethouder tijdens de commissie vergadering van vorige week toen hij de 2 scenario’s met betrekking tot de toen voorliggende kaders schetste, dacht ik: “ja, daar kunnen we wat mee”. Of we houden het zoals het is, óf we gaan voor de kaders, het is aan de raad. Tijd voor een discussie was er vorige week niet, wel zijn er opvallende uitspraken gedaan: “de situatie vraagt om 1c” , “we willen iets moois neerzetten” en “horeca van deze omvang, daar hoort 1c bij”.

  Lees verder
 4. GemeentehuisBodegraven
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 april 2019

  Huisvesting arbeidsmigranten – raadsvergadering 27 maart

  Op 14 november jl. heeft onze fractie aangegeven te betreuren niet scherp genoeg geweest te zijn in het destijds gelopen proces en dat een herhaling van het verloop van dat proces niet meer mag voorkomen. Dat was voor ons ook de reden om op 15 februari schriftelijke vragen te stellen over de voortgang van het proces arbeidsmigranten, want het bleef vanuit het college al 3 maanden oorverdovend stil. Binnen een week werd er door het college een procesvoorstel gelanceerd wat bij onze fractie meteen de alarmbellen deed rinkelen.

  Lees verder
 5. Gemeenteraad
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 5 februari 2019

  Bijdrage motie inclusieve samenleving

  In de raadsvergadering van 30 januari jl. werd de Motie Inclusieve Samenleving besproken. Dit was onze bijdage:

  Allereerst dank aan de indieners van de motie dat ze deze ruim van tevoren hebben verspreid zodat er ook aan alle fracties ruimte is geboden om vooraf te reageren en eventuele aanpassingen door te geven. De ChristenUnie wil zich inzetten voor een open samenleving met ruimte voor veelkleurigheid en verschil en pleit voor degelijk antidiscriminatiebeleid, toegespitst op de lokale situatie en dat voldoende vindbare ondersteuning biedt aan slachtoffers van discriminatie.

  Lees verder