Column: Betrokkenheid van burgers bij besluitvorming

Robin
Door Robin Borg op 14 november 2018 om 19:10

Column: Betrokkenheid van burgers bij besluitvorming

Het zal u niet zijn ontgaan dat er grote onrust is ontstaan rondom het thema huisvesting arbeidsmigranten in Bodegraven. Woensdag 31 oktober was er een inspraakavond over het voorstel van het college van B&W om twee flats te bouwen voor 640 arbeidsmigranten op de Groote Wetering en 300 migranten aan de Duitslandweg. De inspraakavond werd door een paar honderd belanghebbenden bezocht.

Duidelijk is geworden dat burgers vooraf niet betrokken zijn bij het voorstel van het college.

Volgens de verantwoordelijk wethouder was dat niet mogelijk omdat hij verplicht was tot geheimhouding totdat de twee locaties bekend waren. Geheimhouding, met als reden: 'bescherming van de transactieprijs van de grond'. Daarentegen is vooraf wel overlegd met de investeerder in de grond, 'Huisvesting Arbeidsmigranten Bodegraven BV', gevestigd te Oudewater. Dit wekt de indruk dat de belangen van commerciële partijen voor het college zwaarder wegen dan de belangen van burgers uit Bodegraven-Reeuwijk.

Ook de ChristenUnie is overvallen door de gang van zaken. Daarover hebben wij de nodige vragen en daarnaast is het zeer de vraag of het probleem van overlast in het centrum van Bodegraven op deze manier wordt opgelost.

We zijn van mening dat arbeidsmigranten fatsoenlijk gehuisvest moeten worden, maar niet op deze manier. Onze inzet zal daarom zijn dat er een oplossing wordt gevonden voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten, maar die tegelijk ook recht doet aan de belangen van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk.

Het verwijt dat burgers vooraf niet betrokken worden bij de besluitvorming, was onder andere ook te horen bij de inspraakavond in het kader van de verlening van de vergunning voor een hotel en restaurant 'Loetje' in Reeuwijk. In het raadsprogramma 2018-2022 'Samen, Duurzaam, Gezond' staat het voornemen om een open samenwerking tussen college, gemeenteraad en samenleving te bewerkstelligen. Dat is in bovenstaande kwesties niet waargemaakt.

Wij hebben naar aanleiding van het voorstel huisvesting arbeidsmigranten veel reacties van bewoners gekregen. We waarderen het zeer dat de bewoners die ons een mail gestuurd hebben, meedenken over mogelijke oplossingen. Met deze bewoners gaan we zeker in gesprek.

Over het verdere verloop van het proces en onze standpunten blijven we u informeren. Heeft u vragen, schroom dan niet om ons te benaderen.

Deel dit bericht

Labels: ,