Bijdrage raadsvergadering 14 november

Matthijs
Door Matthijs Kortleven op 15 november 2018 om 17:20

Bijdrage raadsvergadering 14 november

In de raadsvergaderingen van 14 november werd gesproken over het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit was onze bijdrage:

Het belangrijkste thema voor de ChristenUnie vanavond is het herstel van vertrouwen. Voor de ChristenUnie betekent dat; wees eerlijk, trouw en rechtvaardig! En dat doen we door allereerst dit plan wat voorligt van tafel te halen.

Dat is echter niet genoeg. Dat is hooguit het begin! Bij de inwoners en ondernemers moet weer vertrouwen herwonnen worden. Hoe kunnen we dat gaan doen. Wat de ChristenUnie betreft door te doen wat er in het raadsprogramma staat met als titel SAMEN DUURZAAM GEZOND.

Wat wordt verstaan onder samen? Zie blz 14 van het raadsprogramma waarin staat:Samen is niet voor niets het eerste woord van de titel van dit programma. Als gemeente zijn we dichtbij, aanspreekbaar en herkenbaar voor inwoners. Een open samenwerken tussen samenleving, gemeenteraad, college en ambtenaren hierbij essentieel.Hier hoort voor ons een open, transparante en verbindende bestuursstijl bij. En laten we daar dan eerst maar mee beginnen.

Het 2e punt is invulling geven aan Democratic Challenge. En dan vooral het punt: UITBREIDING VAN DE ACTIEVE OPENBAARHEID VAN DE RAADSINFORMATIE.

Dat staat wat de CU betreft met prioriteit op de agenda. Als relatief nieuwkomer zowel als inwoner van Reeuwijk als raadslid heb ik in de fractie weleens gevraagd waarom hier zoveel geheim is. Wat ons betreft gaan we daar een punt achter zetten. Graag gaan we in gesprek met de raad om te kijken naar de mogelijkheden geheimhouding zoveel als mogelijk te beperken. Besluitvorming moet open en transparant. Ook in dit dossier is gebleken dat zolang geheimhouding absoluut niet nodig is geweest. 29 november 2017 is grond verkocht. Onderdeel van de koopakte was een addendum waarin al wordt gesproken een deel van de verkochte grond te bestemmen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. 28 december 2017 is de grond overgedragen. 19 september 2018 is de betreffende grond, doorverkocht voor het huisvesten van arbeidsmigranten. O.i had de vertrouwelijkheid op 28 december 2017 van dit dossier afgekund. Het argument van grond speculatie was op dat moment niet meer aan de orde. We zouden deze lijst met nog meer feiten aan kunnen vullen. Daar komen we op terug. Niet nu en niet vandaag. Want ook aan de relatie college en onze fractie zal aan herstel van vertrouwen gewerkt moeten worden. Hoe het proces nu is gelopen kan en mag niet meer gebeuren. En de fractie van de ChristenUnie heeft ook naar zichzelf gekeken. Wijzen naar een ander is makkelijk. Ook wij, ChristenUnie, zijn ernstig in gebreke gebleven. Wij hebben niet scherp genoeg in dit traject gezeten. We hebben vragen gesteld waar deels antwoord op is gekomen. We wisten dat op 24 oktober de geheimhouding opgeheven werd. Wij hadden toen moeten vragen naar het traject daarna. We hadden moeten doorvragen. Dat is niet gebeurd. Dus ook ons treft blaam. Daarvoor bieden wij oprecht onze excuses aan.

Wat de ChristenUnie betreft gaat het voorliggende plan van tafel. Wat blijft staan is dat arbeidsmigranten nog steeds fatsoenlijk gehuisvest moeten worden! En betrek hen ook bij het participatietraject. Daarom zijn wij mede indieners van een motie waarin een aantal uitgangspunten in zijn verwoord, zoals participatie met inwoners, ondernemers en arbeidsmigranten. DE ChristenUnie staat ervoor dat werk wordt gemaakt van SAMENWERKEN zoals verwoord in het raadsprogramma 2018-2022. Voorzitter tot slot. We hebben goede contacten met onze landelijke fractie. De problematiek van het huisvesten van arbeidsmigranten speelt niet alleen in Bodegraven-Reeuwijk. Minister Ollengren heeft zojuist toegezegd dat zij een bijeenkomst gaat organiseren voor gemeenten met vergelijkbare problemen. Ik nodig u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Wij gaan in ieder geval!!

 

Hartelijke groet,

Matthijs Kortleven

Fractievoorzitter ChristenUnie

 

Deel dit bericht

Labels: , ,