Berichten over initiatiefvoorstel

 1. Campagnelogo ChristenUnie - RGB
  Door Webmaster op 29 april 2020

  Unaniem aangenomen: CU initiatiefvoorstel wijkgericht werken

  In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft de fractie een initiatiefvoorstel ingediend om door middel van een pilot wijkgericht werken in het jeugdbeleid te komen tot 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het initiatiefvoorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In 4 maanden tijd is de tandem Sociaal Domein tot dit initiatiefvoorstel gekomen. Lees verder voor onze volledige bijdrage bij de presentatie van het initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad op 22 april jl.

  Lees verder
 2. Varos 2018
  Els
  Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 28 februari 2018

  VAROS, initiatief van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk gelanceerd

  Op initiatief van de lokale ChristenUnie is er deze week in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een uniek concept gelanceerd: VAROS, wat staat voor Vrijwilligers Advies Relaties Onder Spanning. Al diverse keren, maar m.n. tijdens de commissievergadering Samenleving van 23 maart 2017 vroeg Els Oliwkiewicz-Borsboom, commissielid namens de ChristenUnie, opnieuw aandacht voor het schrikbarend hoge percentage van 41% van de casussen bij jeugdzaken die bij het Sociaal Team in Bodegraven-Reeuwijk in behandeling waren m.b.t. (v)echtscheidingen.
  De verantwoordelijk wethouder dhr. Martien Kromwijk nam de oproep om daar iets aan te doen serieus en wilde graag met de fractie in gesprek. Op 26 juni 2017 vond de eerste brainstormsessie plaats met het Sociaal Team en de door de ChristenUnie gevraagde deskundigen van Driestar Educatief. Doel: een platform oprichten waar stellen met relaties onder spanning (we wilden de term (v)echtscheidingen vermijden) op een laagdrempelige manier terecht kunnen om hulp te vragen als er spanningen/problemen zijn of dreigen te ontstaan.

  Lees verder